Get Adobe Flash player

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມຮ່ວມກັບອົງການ DVV ຝຶກອົບຮົມທັງສະ Soft Skills ໃຫ້ແກຊາວໜຸ່ມໂຮງຮຽນວິຊາຊີບເຊເສັດ ແຂວງສາລະວັນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄວໜຸ່ມມີການພັດທະນາດ້ານທັກສະໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການເປັນຜູ້ນຳໃນຂ້າງໜ້າ ມາໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ພະຈິກ 2018 ນີ້ສູນກາງຊາວໜຸ່ມຮ່ວມກັບອົງການ DVV ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມທັງສະ Soft Skils ໃຫ້ແກຊາວໜຸ່ມໂຮງຮຽນວິຊາຊີບເຊເສັດ

ແຂວງສາລະວັນໂດຍພາຍໄຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຸວຽງທອງ ສຸຂາວົງ ຮອງເລຂາຊາມໜຸ່ມແຂວງສາລະວັນ,ມີທ່ານ ຄຳປຸ່ນ ແກ້ວວິພາກອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາວິຊາຊີບສູນກາງຊາວໜຸ່ມ , ທ່ານ ນາງ ດາລຸນີ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ DVV ປະຈຳພາກພື້ນ ແລະ ທ່ານ ບຸນມີ ໂນນທະໃສ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບເຊເສັດແບບປະສົມສານມີນັກສຳມະນາກອນມາຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບເຊເສັດເຂົ້າຮ່ວມ 49 ສະຫາຍ.

         ອົງການ DVV ແມ່ນອົງການສາກົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ສປປລາວເຊີ່ງແຂວງສາລະວັນກໍ່ເປັນແຂວງທີ 4 ທີ່ອົງການໄດ້ເລືອກຝຶກທັກສະຂອງຊາວໜຸ່ມເຊີ່ງບົດຮຽນທີ່ທາງອົງການນຳທາຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ + ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ To Soft Skills + ການວິເຄາະປະຕິສຳພັນ + ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທີມງານ ( ກິດຈະກຳຕໍ່ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ ) + ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ + ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສື່ສານລະຫວ່າງບຸກຄົນ + ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ນຳ + ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຕັດສີນໃຈ + ການຄິດວິເຄາະຢ່າງມີເຫດມີຜົນ ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນດຳເນີີນມາເປັນເວລາສາມວັນຈື່ງສຳເລັດລົງ