Get Adobe Flash player

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈໍາ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງສາລະວັນ ສະໄໝທີ VI

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈໍາ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແຂວງສາລະວັນ ສະໄໝທີ VI (ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 )

Read more...

ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ II

    ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນ 27 ເມສາ 2018 ຜ່ານມານີ້ ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ກໍ່ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ II

Read more...

ຜົນສໍາເລັດເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ II ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຂວງສາລະວັນ

    ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ສະໄໝທີ VII ໃນໝວດທີ V ມາດຕາ 24 ວ່າດ້ວຍ: ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ

Read more...

ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງສາລະວັນ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III

     ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ສະໄໝທີ VII ໃນໝວດທີ V ມາດຕາ 24

Read more...

ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ແຂວງສາລະວັນ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV

    ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ທັນວາ 2017 ຜ່ານມາ ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ IV

Read more...

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກ້ວາງຕິດພັນກັບບັ້ນດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ແຂວງສາລະວັນ

    

     ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກ້ວາງຕິດພັນກັບບັ້ນດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແຂວງສາລະວັນ

Read more...