Get Adobe Flash player

ແຂວງສາລະວັນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານພົບປະຄະນະຊາວໜຸ່ມ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ຕັ້ງຄ້າຍເຍົາວະຊົນ ທັນວາ ຄັ້ງທີ I ( ສາລະວັນ-ອັດຕະປື-ເຊກອງ-ຈຳປາສັກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ )

    ເພື່ອປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາງານພົບປະຊາວໜຸ່ມ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ຄັ້ງທີ VII ທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍຜັດປຽ່ນກັນເປັນເຈົ້າພາບໄດ້ມອບໃຫ້ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງສາລະວັນເປັນເຈົ້າພາບໃນປີ 2016 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 - 13 ທັນວາ 2016

Read more...