Get Adobe Flash player

ການລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດຂອງກົມພັດທະນາວິຊາຊີບ ສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ຮ່ວມກັບຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງສາລະວັນ

    ເພື່ອເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ   ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບທີ່ໜັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ຕົນແລະ ຄອບຄົວສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຄວາມທຸກຍາກ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ  -  ສັງຄົມ

Read more...

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຄອມພິວເຕີ ໄລຍະສັ້ນ14 ວັນຢູ່ທີ່ເມືອງຕຸ້ມລານ

   ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະຈິກ 2016 ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດພິທີ ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄອມພິວເຕີ ໄລຍະສັ້ນ ( 14 ວັນ )ຊຸດທີ III ຢູ່ທີ່ເມືອງຕຸ້ມລານ ແຂວງສາລະວັນ

Read more...

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຄອມພິວເຕີ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງສາລະວັນ ໄລຍະສັ້ນ14 ວັນ ຊຸດທີ 2 ທີ່ເມືອງວາປີ

    ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2016 ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄອມພິວເຕີ ໄລຍະສັ້ນຂອງ ຄຊປປລ ແຂວງ ( 14 ວັນ ) ຢູ່ທີ່ເມືອງວາປີ ແຂວງສາລະວັນ

Read more...