Get Adobe Flash player

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກ້ວາງຕິດພັນກັບບັ້ນດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ເມືອງສາລະວັນ

      ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກ້ວາງຕິດພັນກັບບັ້ນດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເມືອງສາລະວັນ 

Read more...

8 ໜ່ວຍຮາກຖານຂອງ ເມືອງສາລະວັນ ໄດ້ປະກາດເປັນໜ່ວຍຕົວແບບ 4 ບຸກ

8 ໜ່ວຍຮາກຖານຂອງເມືອງສາລະວັນ,ໄດ້ປະກາດເປັນໜ່ວຍຕົວແບບ4ບຸກຄັ້ງທຳອິດໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ2015ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການຄຊປປລແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມອ້ອມຂ້າງເມືອງສາລະວັນ8ໜ່ວຍຄື:

Read more...