Get Adobe Flash player

ເມືອງວາປີ ກະກຽມຈະປະກາດເປັນເມືອງ 4 ບຸກ, ເມືອງທີ 7 ຂອງ ແຂວງສາລວັນ

   ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ ເລກທີ 096/ລຂ ລົງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2012 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ວັນທີ 9 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2017 ຜ່ານມານີ້

Read more...