Get Adobe Flash player

ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ເມືອງສະໜ້ວຍ ຊຸກຍູ້ຄະນະຮາກຖານຊາວໜຸ່ມອ້ອມຂ້າງເມືອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ

    ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ26–27ຕຸລາ2016ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນໃຫ່ຍຂອງ ເມືອງສະໜ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມອ້ອມຂ້າງເມືອງສະໜ້ວຍເປັນໜ່ວຍຕົວແບບ4ບຸກ5ໜ່ວຍຄື:

Read more...