Get Adobe Flash player

ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງສາລະວັນ ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງເປັນໜ່ວຍຕົວແບບ 4 ບຸກ

   ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງແນະນໍາເລກທີ 421/ລຂ ລົງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2016 ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2017 ຜ່ານມານີ້ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງສາລະວັນ

Read more...